Rendkívüli közgyűlés

Rendkívüli közgyűlés

21/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése elfogadja az Alapszabály 3.3.1. pontjának kiegészítését a következő szöveggel: „A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.” A módosított Alapszabály a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

Az MFTE közgyűlése elfogadja az Alapszabály 3.4. pontjának kiegészítését a következő szöveggel: „A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.” A módosított Alapszabály a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

Az MFTE közgyűlése elfogadja a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének Alapszabályát a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva, ami a jelen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

Translate »