Elnökségi ülés 2022.06.08

Elnökségi ülés 2022.06.08

Az MFTE elnöksége ülése

Időpont: 2022. június 8., szerda, 18 óra

Helyszín: Két Rombusz

(1031 Budapest, Római Part 45.)

 

Jelen van: Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök, Genát Andrea, Grosser Tamás, Palásthy György és Szabó Ágnes elnökségi tagok, valamint Fáber András, az Ellenőrző Bizottság elnöke és Jantsits Ágnes, az Ellenőrző Bizottság tagja.

Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő elnökségi tag van jelen, így az elnökség határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Megállapítom, hogy 5 fő elnökségi tag van jelen, az elnökség határozatképes. Javaslom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

10/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE elnöksége 2022. június 8-i ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

Az elnök megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e valakinek javaslata. Az elnökség nem tesz javaslatot.

Elnök: Felteszem szavazásra a következő javaslatot:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az elnökség megalakulása, feladatok

2. Nyári Mikulás

3. Javaslatok az őszi képzés(ek)re

4. A KATA tervezett változása

5. Titkárság helyzete

6. Javaslat 2 elnökségi ülés időpontjára szeptember – december

7. Egyebek

11/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az elnökség megalakulása, feladatok

2. Nyári Mikulás

3. Javaslatok az őszi képzés(ek)re

4. A KATA tervezett változása

5. Titkárság helyzete

6. Javaslat 2 elnökségi ülés időpontjára szeptember – december

7. Egyebek

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

1. Napirendi pont– Az elnökség megalakulása, feladatok

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök köszönti az MFTE elnöksége új és régi tagjait, és bejelenti, hogy ezennel az elnökség megalakult. Azt javasolja, hogy a feladatok felosztására a következő elnökségi ülésen kerüljön sor.

12/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésén úgy dönt, hogy a feladatok felosztását a következő elnökségi ülésen végzi el..

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

2. Napirendi pont– Nyári Mikulás

Mivel az elnökségi ülés helyszíne, a Két Rombusz nem nyerte el az elnökség tetszését a Nyári Mikulás rendezvény helyszíneként, Palásthy György azt javasolja, hogy a Nyári Mikulásra a Budapest Gardenben kerüljön sor június végén vagy július elején. Genát Andrea vállalja a szervezési feladatokat.

13/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésén úgy dönt, hogy a Nyári Mikulás rendezvényt a Budapest Gardenben rendezi meg június végén vagy július elején. A szervezési feladatokkal Genát Andreát bízza meg.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

3. Napirendi pont– Javaslatok az őszi képzés(ek)re

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy ősszel az MFTE egy vagy két képzést tartson offline vagy online. A témák a szupervízió és/vagy a gyászfeldolgozás legyen. A képzések pontosítására a következő elnökségi ülésen kerüljön sor.

14/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésén úgy dönt, hogy őszre egy vagy két képzést (offline vagy online) tervezzen szupervízió és/vagy gyászfeldolgozás témában. A képzések pontosítására a következő elnökségi ülésen kerüljön sor.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

4. Napirendi pont– a KATA tervezett változása

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök felveti, hogy az MFTE-nek is lobbiznia kellene a KATA tervezett változtatása miatt, hogy a tolmácsok és a fordítók számára kedvezőbb feltételeket érjen el. Palásthy György azt javasolja, hogy az MFTE írjon levelet Parragh Lászlónak, az MKIK elnökének. Az elnökségi felkéri Palásthy Györgyöt a levél megfogalmazására.

15/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésén úgy dönt, hogy a KATA tervezett változtatása miatt lobbizni fog, hogy a tolmácsok és a fordítók számára kedvezőbb feltételeket érjen el. Felkéri Palásthy Györgyöt, hogy fogalmazza meg a levelet Parragh Lászlónak, az MKIK elnökének..

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

5. Napirendi pont – Titkárság helyzete

Szabó Ágnes, az MFTE titkára elmondja, hogy szeretné, hogy valaki átvegyen valamennyit a feladatai közül. Genát Andrea vállalja, hogy átvesz a titkári feladatok közül. Az elnökség tudomásul veszi a hallottakat.

6. Napirendi pont– Javaslat 2 elnökségi ülés időpontjára szeptember – december

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy a második félévi elnökségi ülések időpontja szeptember 16., péntek és november 4., péntek legyen.

16/2022.(06.08.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. június 8-i ülésén úgy dönt, hogy a második félévi elnökségi üléseit szeptember 16-án, pénteken és november 4-én pénteken tartja meg..

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

7. Napirendi pont – Egyebek

Palásthy György felveti, hogy érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy az MFTE kidolgozzon egy saját vizsgáztatási rendszert különböző témakörökben (pl. műszaki, jogi).

XY azt javasolja, hogy az MFTE hangsúlyosabban jelenjen meg a mentorálás területén, mivel a BME-n például csak az MFTE tagjai mentorálnak.

Elnök: További hozzászólások hiányában az ülést 19.30 órakor bezárja.

Kmf.

…………………….. ……………………………

elnök jegyzőkönyvvezető

 

Translate »