Megrendelőknek 2. rész

Megrendelőknek 2. rész

SZINKRON/SZIMULTÁN/KONFERENCIATOLMÁCSOLÁS

A konferenciatolmácsolást Magyarországon gyakran a szinkron-, másnéven szimultántolmácsolással azonosítjuk, bár a konferenciatolmácsolás a hosszúszakaszos konszekutívtolmácsolást is magába foglalja. A szinkrontolmácsolás kabinból történik tolmácsberendezésen keresztül, és 1,5  órát meghaladó időtartam esetén két tolmács végzi, akik adott időközönként váltják egymást. A szinkron/szimultán azt jelenti, hogy a tolmács, miközben hallgatja fülhallgatón keresztül a szöveget, azonnal tolmácsolja is azt egy mikrofonba. A szinkrontolmácsolás minimum díjazása a félnapi tarifa.

KÖVETŐ/KONSZEKUTÍVTOLMÁCSOLÁS

Ez annyit  jelent, hogy a tolmács a beszélő/előadó mellett áll vagy ül, és megadott szakaszonként fordítja az elhangzottakat. Leginkább a mondatonként való megállást javasoljuk ügyfeleinknek, esetleg kisebb szakaszokat egyben is el lehet mondani, de utána időt kell adni a tolmácsolásra. A tolmács közben jegyzeteket is készíthet saját maga számára. A konszekutívtolmácsolás minimum díjazása a félnapi tarifa.

SUSOTÁZS (chuchotage)/FÜLBESÚGÁS

A tolmácsolás legnehezebb műfaja, ugyanis tolmácstechnikai berendezések nélkül kell a tolmácsnak szinkrontolmácsolnia. Az ügyfél mellett ülve halkan tolmácsolja a hallottakat, illetve a többiek számára hangosan az ügyfél hozzászólásait. A tolmácsolásnak ez a formája csak nagyon kevés számú ügyfél (két, legfeljebb három fő) esetén kivitelezhető megfelelő minőségben.

KÍSÉRŐ TOLMÁCSOLÁS/HOSTESS szolgáltatás

Gyakran nem is a szó szoros értelmében vett tolmácsolás, inkább kalauzolás, vagy egyszerűbb helyzetek megoldása idegen nyelven. A minimális tarifa a félnapi díj.

TELEFONKONFERENCIA, SKYPE, VIDEOKONFERENCIA, stb.

Olyan, mint a szinkron- vagy a követő tolmácsolás, csak értelemszerűen telefonon/számítógépen keresztül. Nagyon lényeges, hogy a tolmács jól halljon.

MOBILTOLMÁCSOLÁS (hordozható technikát igényel)

A tolmácsolás hordozható, kabin nélküli technikával történik, olyan, mintha kollektív fülbesúgás lenne.

BLATTOLÁS (a forrásszöveg írott formátumban van)

Hosszabb-rövidebb szövegek felolvasása első látásra a másik nyelven, azaz írott szöveg szóbeli fordítása. Olyankor alkalmazzák például, amikor a gyors értelmezés, reagálás fontosabb a pontos írásbeli fordításnál, vagy azt akarják eldönteni, szükség van-e a szöveg fordítására.

SZAKFORDÍTÁS

Kizárólag írásban elvégzett nyelvi közvetítést jelent. Azért hívják szakfordításnak, mert így lehet megkülönböztetni az irodalmi fordítástól (műfordítástól). A fordítás elszámolása gyakran leütések száma (karakter plusz szóköz) alapján vagy szavak, sorok, oldalak száma alapján történik. A fordítási díj megállapításánál figyelembe vesszük továbbán a sürgősséget, a szöveg nehézségét valamint azt, hogy mennyire ritka nyelveket érint. Ezekért bizonyos százalékos felár kerül felszámításra.

MŰFORDÍTÁS

A műfordítás irodalmi művek (vers, dráma, próza) átültetése egy másik nyelvre a megadott formai keretek között. A műfordítás nem azonos a szakfordítással. A megbízást általában a kiadók adják, az elszámolás egysége a nyomdai ív. A műfordításhoz elsősorban az anyanyelv kiemelkedő ismerete és persze irodalmi véna szükséges.

LEKTORÁLÁS

A lefordított szöveg nyelvi ellenőrzése egy nyelvileg és szakmailag kompetens személy által. A tarifája általában fele a fordítási tarifának. Ha a fordítás minősége nem elég jó, a lektor visszaadhatja a szöveget vagy, megállapodás szerint, fordítási áron újra elkészíti a fordítást.

Translate »