Rendkívüli közgyűlés 2022.09.26

Rendkívüli közgyűlés 2022.09.26

MAGYAR FORDÍTÓK ÉS TOLMÁCSOK EGYESÜLETE
rendkívüli közgyűlése

Időpont: 2022. szeptember 26. (hétfő), 17.00 óra,

megismételt közgyűlés 17.30 óra

Helyszín: Bolgár Művelődési Ház (1097 Budapest, Vágóhíd utca 62.)

 

A közgyűlésen 17.00 órakor a jelenlévők száma nem érte el a határozatképességet. A megismételt közgyűlésen, 17.30 órakor 14 tag volt jelen.

17.30 órakor Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök köszönti a közgyűlésen megjelent tagokat.

Elnök: Megállapítom, hogy a megismételt közgyűlésen 14 fő tag van jelen, a közgyűlés határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök Grosser Tamás kommunikációs igazgatót javasolja levezető elnöknek.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

17/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése Grosser Tamás személyét elfogadja az MFTE 2022. szeptember 26-i rendkívüli közgyűlése levezető elnökének.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök: Javasolom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

18/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE 2022. szeptember 26-i rendkívüli közgyűlése jegyzőkönyvvezetőjének.

A levezető elnök megkérdezi, ki vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését. Zachár János és dr. Palásthy György jelentkezik.

Levezető elnök: Javasolom Zachár Jánost és dr. Palásthy Györgyöt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

19/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése Draskóczy Piroska és Elődi Anna személyét elfogadja az MFTE 2022. szeptember 26-i rendkívüli közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

A levezető elnök javaslatot tesz az előzetesen kiküldött napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására az alábbiak szerint:

1. Köszöntés; levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, napirend elfogadása

2. Az Alapszabály módosítása – módosítások elfogadása

3. Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása

4. Egyebek

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

20/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése a 2022. szeptember 26-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Köszöntés; levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, napirend elfogadása

2. Az Alapszabály módosítása – módosítások elfogadása

3. Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása

4. Egyebek

2. Napirendi pont – Az Alapszabály módosítása – módosítások elfogadása

A levezető elnök felkéri Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnököt, hogy terjessze elő az Alapszabály módosításait, amit a tagok a közgyűlés előtt e-mailben megkaptak.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna felolvassa az Alapszabály 3.3.1. pontját, amely a következő szöveggel kerül kiegészítésre: „A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.”

A levezető elnök szavazásra bocsátja az 3.3.1. pont kiegészítését.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a kiegészítést.

21/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése elfogadja az Alapszabály 3.3.1. pontjának kiegészítését a következő szöveggel: „A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.” A módosított Alapszabály a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna felolvassa az Alapszabály 3.4. pontját, amely a következő szöveggel kerül kiegészítésre: „A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.”

A levezető elnök szavazásra bocsátja az 3.4. pont kiegészítését.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a kiegészítést.

22/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése elfogadja az Alapszabály 3.4. pontjának kiegészítését a következő szöveggel: „A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.” A módosított Alapszabály a jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna felolvassa az Alapszabály 3.5. pontját, amely a következő szöveggel kerül kiegészítésre: „Az örökös tagok jogai és kötelezettségei egyebekben megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel.”

A levezető elnök szavazásra bocsátja az 3.5. pont kiegészítését.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a kiegészítést.

3. Napirendi pont – Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elfogadásra javasolja a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének Alapszabályát a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a javaslatot.

A jelenlévő 14 tag 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a módosítást.

23/2022.(09.26.) MFTE közgyűlési határozat:

Az MFTE közgyűlése elfogadja a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének Alapszabályát a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva, ami a jelen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

9. Napirendi pont – Egyebek

Borbély Ágnes azt javasolja, hogy az MFTEtegye lehetővé az online részvételt a közgyűlésin. Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna zt válaszolja, hogy ez a kérdés a következő közgyűlésen kerülhet napirendre.

Levezető elnök: A napirendi pontok kimerítése után az ülést 18.00 órakor bezárja.

Kmf.

………………………………………………

elnök

…………………………………. ……………………………….

levezető elnök jegyzőkönyvvezető

……………………………………. ………………………………..

Zachár János dr. Palásthy György

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Translate »