Elnökségi ülés 2022.09.16

Elnökségi ülés 2022.09.16

Az MFTE elnöksége ülése

Időpont: 2022. szeptember 16., péntek, 16.00 óra

Helyszín: 1031 Budapest, Emőd utca 9.

 

 

Jelen van: Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök, Genát Andrea, Grosser Tamás, dr. Palásthy György és Szabó Ágnes elnökségi tagok, valamint Iványi Katalin, az Ellenőrző Bizottság tagja.

Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő elnökségi tag van jelen, így az elnökség határozatképes.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Megállapítom, hogy 5 fő elnökségi tag van jelen, az elnökség határozatképes. Javaslom Genát Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

17/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége Genát Andrea személyét elfogadja az MFTE elnöksége 2022. szeptember 16-i ülése jegyzőkönyvvezetőjének.

Az elnök megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e valakinek javaslata. Az elnökség nem tesz javaslatot.

Elnök: Felteszem szavazásra a következő javaslatot:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Elnökség – feladatok elosztása

2. Munkaterv az év végéig

3. Rendkívüli közgyűlés előkészítése

4. Egyebek

18/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Elnökség – feladatok elosztása

2. Munkaterv az év végéig

3. Rendkívüli közgyűlés előkészítése

4. Egyebek

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

1. Napirendi pont– Elnökség – feladatok elosztása

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna megkérdezi Grosser Tamást és dr. Palásthy Györgyöt, vállalják-e az alelnöki pozíciót. Mindketten igennel válaszolnak, az elnökség többi tagja is támogatja a javaslatot.

19/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésén úgy dönt, hogy Grosser Tamást és dr. Palásthy Györgyöt megválasztja az MFTE alelnökeivé.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna megkérdezi az MFTE elnöksége tagjait, ki milyen feladatot szeretne vállalni az elnökségi ciklusban.

Grosser Tamás kommunikációs alelnök a nemzetközi kapcsolatokat, a kommunikációt és a rendezvények szervezését vállalja.

Dr. Palásthy György általános alelnökként a sajtókapcsolatokat, az MFTE széles körben történő megismertetését, a képzéseket, egy kvalifikációs rendszer kidolgozását és az egyesületi élet több tartalommal való feltöltését vállalja.

Szabó Ágnes az operatív és a titkári feladatokat, valamint a levelezőlista kezelését vállalja.

Genát Andrea a rendezvények szervezését, a jegyzőkönyvvezetést, a pénztár és a levelezőlista kezelését vállalja.

20/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésén úgy dönt, hogy a feladatokat a következőképpen osztja fel:

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök – az MFTE képviselete,

Grosser Tamás alelnök – nemzetközi kapcsolatok, a kommunikáció és a rendezvények szervezése,

Dr. Palásthy György általános alelnök – sajtókapcsolatok, az MFTE széles körben történő megismertetése, a képzések, egy kvalifikációs rendszer kidolgozása és az egyesületi élet több tartalommal való feltöltése,

Szabó Ágnes – operatív és a titkári feladatok, valamint a levelezőlista kezelése,

Genát Andrea – rendezvények szervezése, jegyzőkönyvvezetés, a pénztár és a levelezőlista kezelése.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

2. Napirendi pont– Munkaterv az év végéig

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elmondja, hogy rendkívüli közgyűlést kell tartanunk, részt veszünk a BME Szent Jeromos-napi rendezvényén, dr. Palásthy György fogja megtartani az MFTE részéről A fordítás mint szakma előadást a Pázmány Péter Tudományegyetemen, meg kell szerveznünk a hagyományos Mikulás-vacsorát, és ezeken kívül egy képzés megtartását javasolja a Hogyan szerezzünk közvetlenül ügyfeleket? témában, aminek a megtartására Muszka Katalint javasolja felkérni. Dr. Palásthy György javasolja nyelvi tagozatok létrehozását az MFTE-n belül.

21/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésén úgy dönt, hogy a 2022. év végéig a következő munkatervet fogadja el:

1. Rendkívüli közgyűlés megtartása

2. Részvétel a BME Szent Jeromos-napi rendezvényén

3. Előadás tartása a Pázmány Péter Tudományegyetemen (dr. Palásthy György)

4. Mikulás-vacsora

5. Képzés – Hogyan szerezzünk közvetlenül ügyfeleket?

6. Nyelvi tagozatok létrehozása (dr. Palásthy György)

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

3. Napirendi pont– Rendkívüli közgyűlés előkészítése

Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna elnök azt javasolja, hogy az MFTE a rendkívüli közgyűlését 2022. szeptember 26-án, hétfőn 17.00 órától, a megismételt közgyűlést 17.30 órától tartsa meg.

22/2022.(09.16.) MFTE elnökségi határozat:

Az MFTE elnöksége a 2022. szeptember 16-i ülésén úgy dönt, hogy az MFTE a rendkívüli közgyűlését 2022. szeptember 26-án, hétfőn 17.00 órától, a megismételt közgyűlést 17.30 órától tartja meg.

A jelenlévő 5 elnökségi tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a határozatot.

4. Napirendi pont– Egyebek

Az Egyebek napirendi pontban nem érkezik hozzászólás.

Elnök: További hozzászólások hiányában az ülést 17.30 órakor bezárja.

Kmf.

…………………….. ……………………………

elnök jegyzőkönyvvezető

 

Translate »