Tisztújító közgyűlés 2022

Tisztújító közgyűlés 2022

MEGHÍVÓ

a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete
2022. évi tisztújító közgyűlésére

A közgyűlés helyszíne: Bolgár Művelődési Ház
1097 Budapest, Vágóhíd utca 62.

A közgyűlés időpontja: 2022. május 13, péntek, 16.30 óra
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 17.00 óra

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.
A közgyűlésen csak azok a tagok jogosultak részt venni, akik rendezték a tagdíjukat.

 

Tervezett napirend

1. rész
Köszöntés; levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők, szavazatszámláló
bizottság megválasztása, napirend elfogadása – szavazás/határozat
2. Az Elnökség beszámolója
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. Beszámoló elfogadása – szavazás/határozat
5. Alapszabály módosítása – módosítások és az egységes szöveg elfogadása – szavazás/határozat
6. Jelölőbizottság javaslata az elnök, elnökségi tagok és EB-tagok személyére; jelöltek rövid bemutatkozása, korteskedés – szavazás/határozat

18.00 – 18.30: szünet
Szünet – szavazatok leadása, szavazatszámlálás – szendvics, kávé

2. rész
7. Eredményhirdetés
8. 2022. évi munkaterv és költségvetés – szavazás/határozat
9. Egyebek

19.00 óra – közgyűlés vége

19.30-ig szendvics, kávé, üdítő
Kérünk mindenkit, hogy részvételi szándékát legkésőbb május 6-ig jelezze a kiküldött Doodle-meghívón
vagy e-mailen az mftetitkar@gmail.com vagy titkar@mfte.hu címen.

 

Budapest, 2022. április 29
az MFTE elnöksége
Translate »