Jegyzőkönyv 2020. május 28

Jegyzőkönyv 2020. május 28

MFTE online elnökségi ülés

Jegyzőkönyv

Időpont: 2020. május 28., csütörtök,  17:30 óra

Az elnökségi ülés Messengeren került megtartásra

Tervezett napirend

 1. Éves közgyűlés – mikor és milyen körülmények között tartsuk meg. Éves beszámoló, 2020. évi költségvetés – milyen módon nyújtsuk be, miként szavazzon a tagság? – 25p
 2. Tagdíjbefizetés határideje, további haladék? Tagsági kártyák – érvényesség? – 10p
 3. Online nyári rendezvény? – 10p
 4. Nagyinterjúk módszertana – 15p
 5. Tagfelvétel – 10p
 6. Egyebek – 10p

 

Az elnökségi ülésre meghívást kapnak az Ellenőrző Bizottság tagjai és Grosser Tamás kommunikációs igazgató.

Az ülésen jelen vannak: Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna (LBZS) elnök, Elődi Anna (EA), Genát Andrea (GA), Dr. Kovács András, Szabó Ágnes (SZÁ) elnökségi tagok, Grosser Tamás (GT) kommunikációs igazgató, Fáber András, EB-elnök és Jantsits Ágnes EB-tag.

A határozatképesség megállapítását követően, a résztvevők megszavazták a levezető elnököt Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna személyében.

 1. Éves közgyűlés – mikor és milyen körülmények között tartsuk meg. Éves beszámoló, 2020. évi költségvetés – milyen módon nyújtsuk be, miként szavazzon a tagság?

A veszélyhelyzetre való tekintettel a civil szervezetek éves beszámolója benyújtási határideje szeptember 30. LBZS javasolja, hogy az éves közgyűlés szeptember elején kerüljön megtartásra, de az elnökség június végéig készítse el az anyagot az éves beszámolóhoz.

 

 1. Tagdíjbefizetés határideje, további haladék? Tagsági kártyák – érvényesség?

LBZS azt javasolja, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel az idei évben a tagdíjbefizetést folyamatosan lehessen teljesíteni és június végéig minden tag kapja meg a tagsági kártyáját, függetlenül attól, hogy addig befizette-e az éves tagdíját.

/2020. sz. elnökségi határozat: Az elnökség úgy határoz, hogy az idei évben a tagdíjfizetést folyamatosan lehet teljesíteni és június végéig minden tag megkapja a tagsági kártyáját. A tagsági kártyákat SZÁ postán küldi ki a tagoknak.

 

 1. Online nyári rendezvény

LBZS azt javasolja, hogy június utolsó harmadában legyen az online nyári rendezvény,

témának a távtolmácsolást javasolja. Vállalja, hogy beszél Somogyi Lászlóval. SZÁ javasolja,

hogy kérjünk fel egy technikust is, aki tájékoztatást adna a távtolmácsolás technikai

követelményeiről, valamint vállalja, hogy rövid összefoglalót ad a dr. Fedineczné Vittay

Katalin tagtársunk által az MFTE-nek megvásárolt ISO_PAS_24019_2020 angol nyelvű

szabvány tartalmáról.

/2020. sz. elnökségi határozat: Az elnökség úgy határoz, hogy 2020. június utolsó harmadában rendezi meg az online nyári rendezvényt, amelynek a témája a távtolmácsolás lesz. Előadónak Somogyi Lászlót, egy tolmácsolástechnikában jártas technikust és Szabó Ágnest kéri fel.

 

 1. Nagyinterjúk módszertana

Az elnökség megállapodik abban, hogy LBZS által korábban javasolt, a tagság soraiban

készítendő fordítói és tolmács-életinterjúk elkészítéséhez szükséges módszertan

elkészítéséhez több időre van szükség, ezért az elkövetkezendő időszakban LBZS, SZÁ és GT

kidolgozza azt és az elnökség elé terjeszti.

 

 1. Tagfelvétel

/2020. sz. elnökségi határozat: Az elnökség Auguszt Adrienn előzetesen, elektronikus úton jóváhagyott tagságát megerősítette.

 

 1. Egyebek

Mivel a Pénzügyminisztériumhoz intézett újabb levelünkre kapott válasz sem tartalmazott semmilyen ígéretet érdemi intézkedésre a tolmács-fordító szakma helyzetének könnyítésére, EA Nagy Gabriella tagtársunkkal együtt megfogalmaz egy újabb levelet a szakmánkra vonatkozó kérésekkel, amit elküldés előtt egyeztetünk a SZOFT-tal és a Proforddal. Felvesszük a kapcsolatot a Magyar Idegenvezetők Egyesületével, mert ők is próbáltak lobbizni a szakmájuk helyzete miatt, de eddig ők sem kaptak semmilyen könnyítést vagy támogatást.  Ezért meg kellene próbálni esetleg együtt lobbizni velük.

 

Tekintettel arra, hogy az összes napirendi pont megvitatásra került, az elnök az ülést berekeszti.

 

Budapest, 2020. június 2.

 

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

Szabó Ágnes                                                              Dr. Lakatos-Báldy Zsuzsanna

titkár                                                                                   elnök

 

Translate »